Zarządzanie dostawami i magazynem w łańcuchu dostaw – studium przypadku efektywnej automatyzacji

W przedsiębiorstwach produkcyjnych utrzymanie płynności operacji w łańcuchu dostaw ma szczególne znaczenie. Bez tego elementu trudno mówić o efektywności, wydajności czy konkurencyjności firmy. Równie ważne jest minimalizowanie kosztów oraz stałe podnoszenie satysfakcji klientów. By zadbać o wszystkie te elementy, konieczne jest odpowiednie zarządzanie dostawami i magazynem. Przedsiębiorstwa produkcyjne wspiera w tym zakresie marka FlowDog (LoVo Software Sp. z o.o) – nowoczesna platforma webowa i mobilna, która usprawnia działanie firm i rozwija się wraz z nimi.

Zarządzanie dostawami i magazynem – wyzwania

Współczesne firmy produkcyjne coraz częściej stają przed szeregiem wyzwań, które zakłócają ich operacje i obniżają efektywność. Do najczęściej występujących problemów należą niska satysfakcja dostawców z obsługi w procesie logistycznym, nieefektywne wykorzystywanie czasu, brak scentralizowanej wiedzy dotyczącej dostaw, chaos i dezorganizacja. Właśnie z takimi problemami zgłosiła się do FlowDog uznana, międzynarodowa firma, produkująca mieszanki paszowe dla hodowców zwierząt. Główne trudności, z jakimi się mierzyła to:

 • długi czas oczekiwania kierowców na wjazd na teren zakładu
 • dużo złych opinii w sieci od niezadowolonych z obsługi kierowców
 • nieoptymalna kolejność wjeżdżania pojazdów na teren zakładu
 • brak uporządkowanej wiedzy o oczekujących na wjazd transportach
 • zbyt dużo obowiązków po stronie pracowników obsługujących wagi
 • dezorganizacja procesów logistycznych w hali produkcyjnej
 • brak standaryzacji wewnątrz magazynu.

FlowDog zaproponował szereg rozwiązań, które miały na celu zoptymalizować zarządzanie dostawami i magazynem.

Rozwiązanie FlowDog – efektywna automatyzacja w łańcuchu dostaw

FlowDog wprowadził u klienta szereg rozwiązań służących automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych. Dzięki nim zarządzanie dostawami, ważenie pojazdów i kontrola nad magazynem stały się łatwiejsze, niż przypuszczano.

 • Automatyzacja procesów wjazdu na teren zakładu

Wdrożenie systemu rezerwacji czasu dostawy online, który umożliwia kierowcom zarezerwowanie konkretnego slotu na wjazd. Wykorzystanie technologii rozpoznawania pojazdów (ANPR) do automatycznego identyfikowania i autoryzacji pojazdów na wjeździe.

 • Poprawa obsługi kierowców

Wdrożenie systemu informacyjnego dla kierowców, który dostarcza im klarownych instrukcji dotyczących procesów w zakładzie. Stworzenie mechanizmu do zbierania opinii od kierowców i systematyczne analizowanie ich w celu wprowadzenia usprawnień.

 • Optymalizacja kolejności wjazdu

Zastosowanie systemu zarządzania kolejkami, który uwzględnia priorytetyzację dostaw na podstawie różnych kryteriów, takich jak pilność czy rodzaj towaru. Zastosowanie analizy danych historycznych w celu ustalenia optymalnej kolejności dostaw na podstawie trendów.

 • Centralizacja wiedzy o dostawach

Wdrożenie systemu zarządzania informacjami o dostawach, który umożliwia pracownikom na różnych etapach procesu dostęp do aktualnych informacji na temat oczekujących  transportów. Wprowadzenie jednolitej platformy komunikacyjnej dla pracowników obsługujących dostawy.

 • Automatyzacja procesów ważenia

Inwestycja w systemy automatycznego ważenia i identyfikacji towarów, aby zminimalizować pracochłonność i błędy ludzkie. Integracja systemów ważenia z systemem zarządzania magazynem w celu automatycznego uaktualniania danych.

 • Organizacja procesów logistycznych na hali produkcyjnej

Zastosowanie systemu etykietowania towarów i ścieżek transportu w celu zwiększenia przejrzystości i zredukowania ilości błędów. Implementacja systemu monitorowania i zarządzania stanem magazynu w czasie rzeczywistym.

 • Standaryzacja procesów magazynowych

Opracowanie standardów operacyjnych dla różnych procesów magazynowych. Wdrożenie systemu zarządzania jakością wewnątrz magazynu, który umożliwia monitorowanie zgodności z ustalonymi standardami.

Korzyści z wdrożenia FlowDog w zarządzanie łańcuchem dostaw 

Wszystkie wprowadzone zmiany przyczyniły się do wzrostu wydajności operacyjnej, redukcji kosztów i zminimalizowania ryzyka przerw w dostawach. Kluczowe w sektorze produkcji jest nawiązanie i utrzymanie pozytywnej relacji z dostawcami. Dzięki wprowadzonym optymalizacjom udało się to zahamować rosnące niezadowolenie kierowców i podnieść jakość ich obsługi. Efektywne zarządzanie magazynem za sprawą standaryzacji procesów oraz nowoczesnego systemu monitorowania oznacza łatwiejszą, szybką i wygodniejszą pracę.

Zarządzanie z FlowDog – podsumowanie 

Przedsiębiorstwa produkcyjne, w miarę rozwoju swojej działalności, muszą mierzyć się z wieloma trudnościami natury organizacyjnej i operacyjnej. Bardzo ważne jest wtedy wprowadzenie odpowiednich zmian, które podniosą ich efektywność i pozwolą zachować konkurencyjność na rynku. Nowoczesne strategie zarządzania wykorzystują zaawansowane systemy informatyczne i automatyzację, by przyspieszyć procesy i podnieść ich jakość. Tak było i tym razem. FlowDog rozwiązał każdy z problemów swojego klienta i usprawnił jego codzienną pracę, jednocześnie redukując ilość popełnianych błędów i podnosząc satysfakcję partnerów.

Automatyzacja, centralizacja wiedzy o dostawach oraz integracja zarządzania z innymi elementami łańcucha dostaw – to kluczowe elementy dla osiągnięcia maksymalnej efektywności. Każdy z nich wykorzystuje w swojej działalności FlowDog, wpierając firmy produkcyjne i podnosząc ich wydajność. By dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach dla sektora produkcyjnego i poznać kluczowe funkcjonalności systemu FlowDog, przeczytaj: Automatyzacja w branży produkcyjnej.

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prev
Domeny dla sklepów online – czym są i jak wybrać najlepszą?
person using laptop computer holding card

Domeny dla sklepów online – czym są i jak wybrać najlepszą?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ważna jest odpowiednia domena dla sklepu

You May Also Like